У ЖДТУ відзначили мантією професора з Польщі

В Житомирському державному технологічному університеті відбулася  церемонія вручення диплому та мантії почесного професора університету  польському науковцеві. Відзначили Хенріка Дзвігола, доктора наук, професора  Сілезької політехніки.

«Це велика честь та задоволення для мене отримати таке визнання в цьому університеті. Я хочу подякувати ректору, професору Віктору Євдокимову та професорсько-викладацькому складу Житомирського державного технологічного університету» – сказав доктор наук, професор Сілезької політехніки (Польща) Хенрік Дзвігол.

Професор приїхав до студентів з лекцією «Інноваційна діяльність в економіці, науці та університеті». Також запропонував студентам авторський механізм застосування теорії, отриманої в університеті, у практичну діяльність.
ЖДТУ також має почесних професорів з інших країн: Німеччини, Італії, Франції та Чехії. Це надає змогу вишові співпрацювати з країнами Європи за програмою академічної мобільності. Загалом, в університеті діють 32 програми мобільності, за якими студенти та викладачі можуть навчатися і працювати за обміном в університетах країн Європи.
ЖДТУ здійснює підготовку за денною та заочною формою навчання на 5  факультетах за 26 спеціальностями